Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ.
  • Bạn chưa đăng nhập hoặc đăng ký xem video. Hãy đăng nhập / đăng ký để có thể xem nhiều hơn nhé !

Kỷ niệm hài hước của Bình luận viên Linh Mèo và Bé yêu

4536 161

BLV Linh Mèo là một trong hai bình luận viên AoE đầu tiên của Việt Nam cùng với Duli. Ngay từ những ngày đầu thành lập GameTV, Linh Mèo đã là người cùng với Bé Yêu tham gia vào quá trình xây dựng.

Bạn đã xem chưa?