Tư vấn thể thao

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.

 1. Gói ngày: soạn TIP gửi 9343. Giá cước: 2,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn TIP7 gửi 9343. Giá cước: 9,000vnđ/tuần

Chuyên gia bóng đá

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.

 1. Gói ngày: soạn BD gửi 9343. Giá cước: 3,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn BD7 gửi 9343. Giá cước: 10,000vnđ/tuần

Thể thao VIP

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.

 1. Gói ngày: soạn VIP gửi 9343. Giá cước: 5,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn VIP7 gửi 9343. Giá cước: 15,000vnđ/tuần

Tong_Hop

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ. Xem trực tiếp toàn bộ kèo đấu AOE của GameTV phát sóng.

 1. Gói ngày: soạn FB gửi 9343. Giá cước: 5,000vnđ/ngày

Tư vấn thể thao

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.

 1. Gói ngày: soạn TIP gửi 5291. Giá cước: 3,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn TIP7 gửi 5291. Giá cước: 15,000vnđ/tuần

Chuyên gia bóng đá

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.

 1. Gói ngày: soạn BD gửi 5291. Giá cước: 3,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn BD7 gửi 5291. Giá cước: 15,000vnđ/tuần

Thể thao VIP

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.

 1. Gói ngày: soạn VIP gửi 5291. Giá cước: 5,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn VIP7 gửi 5291. Giá cước: 20,000vnđ/tuần

GameTV

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ. Xem trực tiếp toàn bộ kèo đấu AOE của GameTV phát sóng.

 1. Gói ngày: soạn G1 gửi 5291. Giá cước: 3,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn G7 gửi 5291. Giá cước: 15,000vnđ/tuần

Tư vấn thể thao

- MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G khi sử dụng dịch vụ. Soạn: TIP hoặc TIP7 gửi 9006. - Xem miễn phí tin Tư vấn bóng đá. - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình STV Thể thao.

 1. Gói ngày: soạn TVNGAY gửi 9006. Giá cước: 2,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn TVTUAN gửi 9006. Giá cước: 10,000vnđ/tuần

Chuyên gia bóng đá

- MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G khi sử dụng dịch vụ. Soạn: BD hoặc BD7 gửi 9006. - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình SCTV Thể thao.

 1. Gói ngày: soạn BD gửi 9006. Giá cước: 3,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn BD7 gửi 9006. Giá cước: 15,000vnđ/tuần

Thể thao VIP

- MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G khi sử dụng dịch vụ. Soạn: VIP hoặc VIP7 gửi 9006. - Xem miễn phí tin Tư vấn bóng đá. - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình SCTV Thể thao.

 1. Gói ngày: soạn VIP gửi 9006. Giá cước: 5,000vnđ/ngày
 2. Gói tuần: soạn VIP7 gửi 9006. Giá cước: 20,000vnđ/tuần
Back to top