Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ.

Tư vấn thể thao

 • MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.

Chuyên gia bóng đá

 • MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.
  Nhận 300.000 Gold/ngày để dự đoán bóng đá TRÚNG THƯỞNG 1 triệu VNĐ/tuần.

Thể thao VIP

 • MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.
  Nhận 500.000 Gold/ngày để dự đoán bóng đá TRÚNG THƯỞNG 1 triệu VNĐ/tuần.

GameTV

 • MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.
  Xem trực tiếp toàn bộ kèo đấu AOE của GameTV phát sóng.

Tư vấn thể thao

 • MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.

Chuyên gia bóng đá

 • MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.
  Nhận 300.000 Gold/ngày để dự đoán bóng đá TRÚNG THƯỞNG 1 triệu VNĐ/tuần.

Thể thao VIP

 • MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.
  Nhận 500.000 Gold/ngày để dự đoán bóng đá TRÚNG THƯỞNG 1 triệu VNĐ/tuần.

GameTV

 • MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G/4G khi sử dụng dịch vụ.
  Xem trực tiếp toàn bộ kèo đấu AOE của GameTV phát sóng.

Tư vấn thể thao

 • Xem toàn bộ gói kênh truyền hình SCTV Thể thao.

Chuyên gia bóng đá

 • Nhận 300.000 Gold/ngày để dự đoán bóng đá TRÚNG THƯỞNG 1 triệu VNĐ/tuần.

Thể thao VIP

 • Nhận 500.000 Gold/ngày để dự đoán bóng đá TRÚNG THƯỞNG 1 triệu VNĐ/tuần.

Tư vấn thể thao

 • Đăng ký dịch vụ:

 • - MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G khi sử dụng dịch vụ.
  Soạn: TIP hoặc TIP7 gửi 9006.
  - Xem miễn phí tin Tư vấn bóng đá.
  - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình SCTV Thể thao.

Chuyên gia bóng đá

 • Đăng ký dịch vụ:

 • - MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G khi sử dụng dịch vụ.
  Soạn: BD hoặc BD7 gửi 9006.
  - Nhận 300000 gold/ngày để dự đoán bóng đá.
  - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình SCTV Thể thao.

Thể thao VIP

 • Đăng ký dịch vụ:

 • - MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN 3G khi sử dụng dịch vụ.
  Soạn: VIP hoặc VIP7 gửi 9006.
  - Nhận 500000 gold/ngày để dự đoán bóng đá.
  - Xem miễn phí tin Tư vấn bóng đá.
  - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình SCTV Thể thao.