Vừa về Dortmund, Can đã chê đồng đội không biết… chơi bẩn

Có thể bạn quan tâm