Văn Thanh lại chấn thương, có thể lỡ hẹn King’s Cup

Có thể bạn quan tâm