Nguyễn Thị Ánh Viên: “Con cảm thấy áp lực, nhưng vui vì đã giành HCV trong ngày đầu tiên”

Có thể bạn quan tâm