FIFA yêu cầu cầu thủ giảm 50% lương vì đại dịch Covid-19

Có thể bạn quan tâm