Balotelli hài hước trải lòng về việc cách li: 'Tôi phải ăn cả bìa các-tông, gặm tường để sống'

Có thể bạn quan tâm